Assemblea General Ordinària

Lloc: Edifici Calisay
13/12/2022 - 16:45h

ORDRE DEL DIA

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General del dia 14 de desembre de 2021, corresponent al curs anterior.

2) Lectura de la memòria de l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar del curs 2021-2022.

3) Estat de comptes del curs 2021-2022.

4) Pressupost del curs 2022-2023.

5) Import quotes curs 2023-2024.

6) Canvis en la Junta Directiva.

7) Presentació de la modificació dels, fins ara vigents, Estatuts de l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar, per poder fer reunions i prendre acords telemàticament, i per la rectificació d’alguns articles a efectes pràctics. Podeu consultar la proposta al següent enllaç https://auladarenysdemar.cat/sites/default/files/6-2022_Estatuts%20Proposta%20Assemblea.pdf (el text en vermell és el modificat)

8) Exposició de projectes.

9) Torn obert de paraula.