Avís legal

Titular: L'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran
Adreça: Riera Pare Fita, 31, 2a planta. Edifici Calisay. 08350 - Arenys de Mar
C.I.F.: G63141519

1. AVÍS LEGAL

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, s’informa que aquesta pàgina web / blog, que es publica sota el nom del domini web www.auladarenysdemar.cat, és titularitat de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran.

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web, assumeixen i es comprometen a respectar.

L’accés a aquesta web i l’ús dels materials continguts implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, aquestes condicions.

L'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran és la responsable dels serveis prestats a través de la web. L’objectiu de la política de privacitat de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran és protegir la informació a internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web. 

Aquesta política de privacitat està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: RGPD.

Condicions d’ús

 • La simple utilització de la present pàgina web, atorga la condició d’usuari i implica obligatòriament l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en el present Avís Legal. Si l’usuari no està conforme amb aquestes, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web.
 • L’usuari es compromet a no fer servir aquesta web i els seus serveis amb fins il·lícits i/o contraris als establerts en aquestes condicions generals, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s’ofereixen.
 • La informació que l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran posa a disposició dels usuaris a través de la web té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereix ni té caràcter de compromís vinculant o contractual. Dita informació pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada per l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran sense notificació prèvia.

Garanties i responsabilitats

 • L'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a la web i als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que vetllarà per, en el seu cas, evitar-los i esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que siguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions.
 • L’accés a la pàgina web no implica l’obligació per part de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran de controlar l’absència de virus, o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció dels programes informàtics nocius. Per tant, l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran, no es fa responsable d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades o de possibles errades de seguretat i danys en el sistema que puguin causar-se durant la visita a aquesta web que està allotjada en el Servidor d’Ample24, SCCL que compleix les condicions i requisits exigits legalment en matèria de protecció de dades i seguretat. l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran exclou tota la responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basades en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin contenir els documents i els canvis periòdics, i sense previ avís, del seu contingut, per ampliació, millora, correcció o actualització dels esmentats documents.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

 • La totalitat del contingut d’aquesta web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per a gent gran, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web i els continguts atribueixin a l’usuari cap dret sobre aquests i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els esmenats continguts.
 • Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, còpia, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, manipulació, supressió o transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, d’aquesta web incloent-hi informacions, textos, dades, continguts, gràfics, logotips, marques, icones, disseny, enllaços, arxius d’imatge i/o so i codis font, o qualsevol material a què tingués accés en la seva condició d’usuari de la web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitat, i sense el previ i exprés consentiment de, malgrat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar per la legislació vigent en Propietat Industrial i Intel·lectual. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’usuari, podrà constituir infracció sancionable per dita legislació.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable del tractament de les seves dades és l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar amb domicili social: Riera Pare Fita, 31, 2a planta. Edifici Calisay. 08350 - Arenys de Mar. Si té alguna consulta relativa a la protecció de dades pot dirigir-se a nosaltres a través del correu: aulaeu@gmail.com

L'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar informa l’interessat que les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.
 • Mantenir-lo informat de notícies relacionades amb la nostra tasca i objectius a través de mitjans electrònics o bé de qualsevol altre mitjà que ens hagi facilitat.
 • Control informàtic de la plataforma web: l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control d’ús de la plataforma amb l’objectiu de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta, accessos no autoritzats, alteracions o pèrdues d’informació de caràcter personal o no.
 • Legitimació: Aquest tractament resulta necessari per complir amb aquelles obligacions legals marcades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com per satisfer interessos legítims de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar en garantir la seguretat de la xarxa i de la informació.

Les dades personals a què es tingui accés es tractaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades. Mantindrem les dades personals mentre existeixi una relació amb els socis i sòcies i mentre aquest no exerceixi el dret a supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament d’aquestes.

Els interessats podran exercir, si ho volen, els drets d’accés, rectificació, i supressió de les dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar-ne la portabilitat, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, a través dels següents mitjans:

 •     Mitjançant un enviament per escrit a la adreça abans indicada.
 •     Mitjançant un correu electrònic a aulaeu@gmail.com

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del consentiment, retirar el seu consentiment a través del procediment que es detalla al paràgraf anterior.

Els interessats podran presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb la resposta que hagin rebut de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar en atendre els seus drets.

La pàgina web de l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar no es dirigeix a menors d’edat. No obstant això, dita entitat s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

L'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar es reserva el dret de modificar i/o d’actualitzar els termes i condicions establerts a la web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

Per a qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest AVÍS LEGAL, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Si qualsevol de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús es declara il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta d’estipulacions seguiran en plena vigència i efecte.

COOKIES

El nostre lloc web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers, tant durant la sessió de navegació com de forma permanent, per poder funcionar correctament, obtenir informació sobre el trànsit o recordar les accions i preferències dels usuaris per a moments posteriors.

Què són les galetes (cookies)?

Una galeta és un petit arxiu que, en un lloc web, sol·licita que el seu navegador l’instal·li en l’ordinador o dispositiu mòbil. La galeta permet que el lloc web li recordi les seves accions o preferències en moments posteriors. La majoria dels navegadors existents són compatibles amb les galetes, però pot configurar el navegador perquè no les instal·li i també esborrar-les quan vulgui.