Assemblea General Ordinària de Socis

Lloc: Centre Cultural Calisay
12/12/2023 - 16:45h

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc dimarts 12 de desembre de 2023, a ¾ de 5 de la tarda, a l’edifici Calisay:

 

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General del dia 13 de desembre de 2022, corresponent al curs anterior.
2) Lectura de la memòria de l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar del curs 2022-2023.
3) Estat de comptes del curs 2022-2023.
4) Pressupost del curs 2023-2024.
5) Import quotes curs 2024-2025.
6) Baixes de la Junta Directiva.
7) Incorporacions a la Junta Directiva.
8) Renovació de la Junta Directiva.
9) Valoració conferències curs 2022-2023.
10) Exposició de projectes.
11) Torn obert de paraula.